برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

tips-of-cleaning-tv-computers-screen2-1139-min-min

شکل- تمیز کردن صفحه نمایش

تماس مستقیم