برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

samsung-2023-soundbar-1139-493-min

شکل- بهترین مکان گذاشتن ساندبار

تماس مستقیم