برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung M7 smart monitors-1139

شکل- مانیتور هوشمند M7 سامسونگ

تماس مستقیم