برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

new-sony-walkman-nw-zx707-cost-price-1139-493-min

شکل- واکمن NW-ZX707 پرمیوم

تماس مستقیم