برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

samsung-freestyle-gen-2-1139–min

شکل- پروژکتور سامسونگ Freestyle Gen2

تماس مستقیم