برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

tcl-x11g-max-tv-1139

شکل- تلویزیون QD-Mini LED

تماس مستقیم