برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung TV model TU8300-1139-493-min

شکل- تلویزیون سامسونگ مدل TU8300

تماس مستقیم