برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

MSI-G244PF-E2-033-stand-139-493-min

شکل - مانیتور گیمینگ MSI G244PF E2

تماس مستقیم