برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung Odyssey OLED G9 gaming monitors-1139-493

شکل1 - مانیتورهای گیمینگ سامسونگ G9

تماس مستقیم