برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Xiaomi Pro2025 QLED TV-1139-493-2

شکل1- تلویزیون کیولد شیائومی Pro2025

تماس مستقیم